Què és el Projecte TEMA.cat?

L’objectiu del Projecte TEMA.cat és el de fomentar l’activitat de les Pimes i Micropimes catalanes del sector de les tecnologies verdes permetent a aquestes superar la seva activitat regional, dur a terme activitats d’internacionalització i en conseqüència fomentarl´ ocupació i la creació de llocs de treball.

El projecte TEMA.CAT, coordinat per Funditec, té entre els seus objectius impulsar i mantenir les activitats de les empreses catalanes dintre del clúster d'empreses del temaproject.eu.

1

TecnologiesVerdes

El sector de les tecnologies verdes representa un exemple de com la innovació ha de ser el motor del creixement econòmic del país. Tant per les característiques de la seva activitat com per l’aplicació dels seus productes a altres àmbits de l’economia, es pot afirmar que la innovació es troba en la seva base d’actuació.

2

Internaciona-lització

Esdeveniments i estudis recents han demostrat la importància de la internacionalització pel creixement de les empreses i al mateix temps per a la seva capacitat de generar ocupació.

3

Inter-canvi

El foment de les activitats d’internacionalització ha d’ajudar a que els professionals d’aquest sector desenvolupin activitat fora del país no només per aprendre noves pràctiques sinó també per a intercanviar-les.

4

EnfocamentSectorial

Diferents programes i organismes s’encarreguen de fomentar els processos de cooperació i internacionalització de les empreses catalanes. Tot i això, aquests programes i organismes es dirigeixen a l’activitat individual de les empreses. El projecte TEMA.CAT té com a objectiu realitzar un enfocament sectorial integrat per tal de treure més profit d’aquestes eines.

Activitats

Per tal d’assolir els objectius del projecte les eines que es posen a disposició de les petites i mitjanes empreses del sector són:

  • Observatori de les Pimes i les Micropimes del sector de les tecnologies verdes.
  • Espai comú d’interacció destinat a la capacitació per a la internacionalització.
  • Provisió de serveis d’acompanyament i formació en pràctiques d’internacionalització per a Pimes i Micropimes del zona MED.

Twitter

Twitter: funditecorg